O spoločnosti

TEXO PARTNER a.s. je stavebno-montážna spoločnosť, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu stavieb pre súkromný, štátny a verejný sektor. Pôsobíme v oblasti dodávky stavieb priemyselných, bytových a občianskych, ako aj stavieb dopravných, vrátane železničných. Súčasťou dodávky stavebného diela je poradenská, projekčná a inžinierska činnosť. Realizujeme stavby vrátane zariadenia interiérov a technologických zariadení, všetko v špičkovej kvalite, v dohodnutých termínoch a primeraných cenách.

Zázemie našej spoločnosti je vybudované vo vlastných kancelárskych a skladových priestoroch. Stavby realizujeme vlastnými pracovnými kapacitami, stavebnými mechanizmami a dopravnými prostriedkami.

Najväčšou prednosťou našej firmy sú organizačné schopnosti, pružné, operatívne riadenie a celková serióznosť. Náš tím tvoria skúsení manažéri, dôveryhodní majstri a stavbyvedúci a overení pracovníci. Sme firma, ktorá si váži svojich zákazníkov a plní zmluvné záväzky v dohodnutých termínoch.

Kvalita našich služieb je potvrdená udelením certifikátov kvality na:

  • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
  • systém enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 45001:2018